Επικοινωνία

INTERSTEEL A.E.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ: 2321077010
ΦΑΞ: 2321077011
URL: www.intersteel.gr
e-mail: info@intersteel.gr

Είσοδος

Προϊόντα

Διαθέτουμε καμπύλες οξυγόνου από χαλυβδοσωλήνα με και άνευ ραφής St 37.0 (45o, 90o, 180o) σε δύο τύπους:
 
3D Normal
5D (αρδεύσεως)

 
Διαθέτουμε επίσης συγκολλητά εξαρτήματα σωληνώσεων όπως ταυ, συστολές, φλάντζες τόρνου, μούφες, σωληνομαστοί.